Edukacija za rad s djecom s teškoćama u razvoju prema Montessori pedagogiji

Nedjelja, 1 Siječanj, 2023
Cijena edukacije: 
6.000 kn

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „