Prvi smo stručno – razvojni centar u Hrvatskoj za provedbu programa iz Montessori pedagogijeMontessori pedagogija povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućuje mu spontano učenje i otkrivanje. Sve što dijete samo spozna ostaje zauvijek u njemu.Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, da ga pripremi za život.

Prvi smo stručno – razvojni centar u Hrvatskoj za provedbu programa iz Montessori pedagogije

Montessori pedagogija povećava dječju prirodnu radoznalost i omogućuje mu spontano učenje i otkrivanje.

Sve što dijete samo spozna ostaje zauvijek u njemu.

Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, da ga pripremi za život.

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „